ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓ. ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΣΕΓΟ)

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ:   ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓ. ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΣΕΓΟ)   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:   Kαρόλου 28 104 37 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:   210.52.29.232 210.52.43.307
FAX:   210.52.21.126
E-MAIL:   www.osego.gr osego@otenet.gr  
Εκτύπωση       Κλείσιμο Παραθύρου