ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓ. ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΣΕΓΟ)

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ:   ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓ. ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΣΕΓΟ)   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:   ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 48 104 32 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:   210.5229232 210.5243307
FAX:   210.5221126
E-MAIL:   osego@otenet.gr  
Εκτύπωση       Κλείσιμο Παραθύρου