Διάρκεια-ποσό επιδότησης

 

Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται από τον αριθμό των ημερών εργασίας που έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στο κρίσιμο κάθε φορά ορισθέν χρονικό διάστημα.
Από 1.01.2014 τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας στην τετραετία δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των 400..
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΟΙΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ
 
Απαιτούμενες Ημέρες Εργασίας κατά το 14μηνο (πριν από τη λύση ή λήξη της εργασιακής σχέσης αφαιρουμένων των 2 τελευταίων μηνών)
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
125-149
5 μήνες
150-179
6 μήνες
180-219
8 μήνες
220-249
10 μήνες
250 και άνω
12 μήνες
210 και συμπλήρωση του 49ου έτους ηλικίας
12 μήνες
200-300 και 4.050 ημέρες εργασίας συνολικά
12 μήνες
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α: ΚΟΙΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ : ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΤΙΑΣ
Απαιτούμενες Ημέρες Εργασίας κατά τη διετία (πριν από τη λύση ή λήξη της εργασιακής σχέσης αφαιρουμένων των 2 τελευταίων μηνών)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
200
5 μήνες
250
6 μήνες
300
8 μήνες
350 και συμπλήρωση του 49ου έτους ηλικίας
12 μήνες
200-300 και 4.050 ημέρες εργασίας συνολικά
12 μήνες
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
 
Απαιτούμενες Ημέρες Εργασίας κατά το 14μηνο (πριν από τη λύση ή λήξη της εργασιακής σχέσης αφαιρουμένων των 2 τελευταίων μηνών)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
100-129
5 μήνες
130-149
6 μήνες
150-219
8 μήνες
220-249
10 μήνες
250 και άνω
12 μήνες
210 και συμπλήρωση του 49ου έτους ηλικίας
12 μήνες
100-249 και 4.050 ημέρες εργασίας συνολικά
12 μήνες
ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α: ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ : ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΤΙΑΣ
Απαιτούμενες Ημέρες Εργασίας κατά τη διετία (πριν από τη λύση ή λήξη της εργασιακής σχέσης αφαιρουμένων των 2 τελευταίων μηνών)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
180
5 μήνες
230
6 μήνες
280
8 μήνες
350 και συμπλήρωση του 49ου έτους ηλικίας
12 μήνες
180-280 και 4.050 ημέρες εργασίας συνολικά
12 μήνες
 
 
Το επίδομα καταβάλλεται δεδουλευμένο (δηλαδή από την επομένη της λήξης του) μια φορά τον μήνα για 25 ημέρες. Κάθε μηνιαίο επίδομα πιστώνεται αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο δικαιούχος εφόσον αυτός έχει πραγματοποιήσει εμπρόθεσμες δηλώσεις παρουσίας.
Το ύψος του επιδόματος υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο των μικτών μηνιαίων αποδοχών του τελευταίου πριν από την απόλυση εξαμήνου ως εξής:
 
Μέσος όρος μικτών μηνιαίων αποδοχών
Ημερήσιο επίδομα
Μηνιαίο επίδομα
382,21 € και άνω
17,52€
438,00€
191,11 € έως 382,20€
13,14€
328,50€
Έως 191,10€
8,76€
219,00€
 
Για κάθε μέλος της οικογένειας του ανέργου το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10%.
 
Καταβάλλεται Δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα, εφόσον έχουν συμπληρωθεί συγκεκριμένες ημέρες επιδότησης σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.
(α) Δώρο Χριστουγέννων: Για κάθε ένα πλήρη μήνα επιδότησης, καταβάλλονται 3 ημερήσια επιδόματα Δώρου Χριστουγέννων. Για επιδότηση ολόκληρης της περιόδου (από 1/5 έως 31/12) καταβάλλονται 25 ημερήσια επιδόματα. Αν δεν συμπληρωθεί πλήρης μήνας επιδότησης, δεν καταβάλλεται Δώρο Χριστουγέννων.
(β) Δώρο Πάσχα: Για κάθε ένα πλήρη μήνα επιδότησης, καταβάλλονται 3 ημερήσια επιδόματα Δώρου Χριστουγέννων. Για επιδότηση ολόκληρης της περιόδου (από 1/4 έως 30/04) καταβάλλονται 12,5 ημερήσια επιδόματα. Αν δεν συμπληρωθεί πλήρης μήνας επιδότησης, δεν καταβάλλεται Δώρο Χριστουγέννων.
 
Πηγή:ΟΑΕΔ

 

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας