Επαγγέλματα που ασκούνται μέσω τηλεργασίας

 Η τηλεργασία δεν είναι ο ιδανικός τρόπος εργασίας για όλα τα επαγγέλματα, για παράδειγμα
επαγγέλματα που θεωρούν απαραίτητη προϋπόθεση την προσωπική επαφή ή τη χειρωνακτική εργασία
δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν με βάση την τηλεργασία. Κοντολογίς, μερικές από τις κατηγορίες
επαγγελμάτων που μπορούν να ασκηθούν μέσω της τηλεργασίας είναι:
• Καλές Τέχνες
• Οπτικοακουστικά μέσα
• Εμπόριο
• Επικοινωνία
• Σχεδιασμός multimedia
• Εκπαίδευση
• Στελέχωση προσωπικού
• Management
• Σχεδίαση Γραφικών
• Μεταφράσεις
• Χειρισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
• Εφαρμογές σχετικά με το Internet
8 Επαγγέλματα που ασκούνται μέσω τηλεργασίας
Κύριες δεξιότητες Ανάλυση Δεξιοτήτων
1 Διαχείριση Πληροφορίας και
Επεξεργασίας Δεδομένων
1. Περιήγηση και αναζήτηση πληροφορίας και
ψηφιακού περιεχομένου
2. Αξιολόγηση πληροφορίας και ψηφιακού
περιεχομένου
3. Διαχείριση πληροφορίας και ψηφιακού
περιεχομένου
2 Επικοινωνία και Συνεργασία 1. Αλληλεπίδραση μέσω ψηφιακών
τεχνολογιών
2. Ανταλλαγή μέσω ψηφιακών τεχνολογιών
3. Συνεργασία μέσω ψηφιακών τεχνολογιών
4. Διαχείριση ψηφιακής ταυτότητας
3 Δημιουργία Ψηφιακού
Περιεχομένου
1. Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου
2. Ενσωμάτωση και επεξεργασία ψηφιακού
περιεχομένου
3. Τήρηση πνευματικών δικαιωμάτων και
αδειών
4. Προγραμματισμός
4 Ασφάλεια 1. Προστασία συσκευών
2. Προστασία προσωπικών δεδομένων και
ασφάλειας
3. Προστασία της προσωπικής υγείας και
ασφάλειας
5 Επίλυση Προβλημάτων 1. Επίλυση τεχνικών προβλημάτων
2. Αναγνώριση αναγκών και τεχνολογικών
ζητημάτων
3. Δημιουργικότητα κατά τη χρήση ψηφιακών
τεχνολογιών
Απρίλιος 2020
8
Τηλεργασία: Μορφές, οργάνωση,
εργασιακά δικαιώματα, κίνδυνοι
και οφέλη
• Δημοσιογραφία
• Νομικός, οικονομικός και κοινωνικός τομέας
• Marketing
• Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες
• Γραμματειακή υποστήριξη
Ακολουθούν κάποιες μορφές εργασίας που μπορεί να συναντήσει κάποιος σε ένα τηλεκέντρο:
• Συγγραφή, εισαγωγή και διαμόρφωση κειμένου
• Τηλεδιάσκεψη
• Μεταφορά υλικού και πληροφοριών
• Τηλεφωνικά κέντρα με διάφορες δραστηριότητες από το marketing της εταιρείας μέχρι την τεχνική
της υποστήριξη
• Εισαγωγή δεδομένων
• Ενοικίαση εξοπλισμού (πολλά τηλεκέντρα ενοικιάζουν τον εξοπλισμό τους σε επιχειρήσεις που τον
χρειάζονται)
• Γραμματειακή υποστήριξη του τηλεκέντρου
• Τουριστικές παροχές υπηρεσιών, κρατήσεις σε μεταφορικά μέσα, ξενοδοχεία
• Υπηρεσίες γραφείου
• Σχεδιασμός και εκδόσεις στον τομέα των multimedia
• Υπηρεσίες κινητών γραφείων
• Scanning
• Εκπαίδευση
• Μεταφραστικές υπηρεσίες
• Λογιστικές εφαρμογές και τήρηση αρχείων
• Προγραμματισμός
• Σχεδίαση ιστοσελίδων
• Παροχή πληροφοριών (κυρίως μέσω Internet)

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).