Συνδικαλιστικές Άδειες

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (Ν.1264/82 αρθ. 17,18, Ν.2224/94 άρθ.6)

Γ΄ΒΑΘΜΟΣ (ΓΣΕΕ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Μέλη Δ.Σ. της πιο αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας οργάνωσης
Όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους
Με αποδοχές
Β΄ ΒΑΘΜΟΣ (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ)
Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας Εργατικού Κέντρου/Ομοσπονδίας, εφόσον οι υπαγόμενες στη δύναμή τους πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, έχουν πάνω από 10.000 ψηφίσαντα μέλη
Όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους
Με αποδοχές
Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου/Ομοσπονδίας, εφ' όσον οι υπαγόμενες στη δύναμή τους πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, έχουν πάνω από 1.501 και ως 10.000 ψηφίσαντα μέλη
Όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους
Με αποδοχές
Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου/Ομοσπονδίας, εφ' όσον οι υπαγόμενες στη δύναμή τους πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, έχουν έως 1.500 μέλη
15 ημέρες το μήνα
Με αποδοχές
Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας των πιο αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθμιων οργανώσεων
15 ημέρες το μήνα
Χωρίς αποδοχές
Μέλη Δ.Σ. των πιο αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθμιων οργανώσεων
9 ημέρες το μήνα
Χωρίς αποδοχές
Πρόεδρος Δ.Σ. της αμέσως επόμενης αντιπροσωπευτικής οργάνωσης, εφόσον οι υπαγόμενες στη δύναμή της πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, έχουν τουλάχιστον 1.501 μέλη και πάνω
 
Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου/Ομοσπονδίας, εφ' όσον οι υπαγόμενες στη δύναμή τους πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, έχουν έως 1.500 μέλη
Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ταμίαςτ και Μέλη Δ.Σ.της αμέσως επόμενης της πιο αντιπροσωπευτικής δευτεροβάθμιας οργάνωσης
 
30 ημέρες το χρόνο
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/3 του χρόνου αδείας των πιο αντιπροσωπευτικών αντίστοιχων οργανώσεων
 
Χωρίς αποδοχές
 
 
 
 
 
 
 
 
Χωρίς αποδοχές
Α' ΒΑΘΜΟΣ (ΣΩΜΑΤΕΙΑ)
Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών Οργανώσεων αν τα μέλη της οργάνωσης που εκπροσωπούν είναι 500 και άνω
5 ημέρες το μήνα
Χωρίς αποδοχές
Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών Οργανώσεων αν τα μέλη της οργάνωσης που εκπροσωπούν είναι λιγότερα από 500
 
Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας τηςαμέσως επόμενης της πιο αντιπροσωπευτική πρωτοβάθμιας Οργάνωσης αν τα μέλη που εκπροσωπούν είναι 500 και άνω
3 ημέρες το μήνα
 
 
 
 
 
1/3 του χρόνου αδείας των πιο αντιπροσωπευτικών αντίστοιχων οργανώσεων
Χωρίς αποδοχές
 
 
 
 
Χωρίς αποδοχές
Αντιπρόσωποι δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων οργανώσεων σε συνέδρια
Όλη τη διάρκεια του συνεδρίου
Χωρίς αποδοχές
Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής και Γραμματείας Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων
Για όσο διαρκεί η θητεία τους
Χωρίς αποδοχές

ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Όλες οι παραπάνω διατάξεις αποτελούν τα ελάχιστα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Σύμφωνα με το νόμο υπερισχύουν ρυθμίσεις ευνοϊκότερες με συμφωνία μισθωτών και εργοδοτών, από Σ.Σ.Ε. και διαιτητικές αποφάσεις.

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).