Καθυστέρηση Μισθού - Συνέπειες

Γενικά η άρνηση του εργοδότη να καταβάλει τον οφειλόμενο μισθό και ακόμα η καθυστέρηση πληρωμής του, παρέχει στον εργαζόμενο τα εξής δικαιώματα:
Να μηνύσει τον εργοδότη.
Να ασκήσει το δικαίωμα επίσχεσης της εργασίας του.
Να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας.
Να επιδιώξει δικαστικώς την είσπραξη του μισθό.
Να επιδιώξει την κήρυξη του εργοδότη σε πτώχευση.

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας