Μεταβολή Εργοδότη

Με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 2112/1920 ορίζεται ότι «η μεταβολή του προσώπου του εργοδότου, οπωσδήποτε επερχομένη, ουδαμώς επηρεάζει την εφαρμογή των υπέρ του υπαλλήλου διατάξεων του παρόντος». Ο ίδιος κανόνας περιέχεται και στο άρθρο 9 παρ. 1 του Β.Δ/τος 16/18-7-1920.
 
Επομένως, σε περίπτωση μεταβολής του προσώπου του εργοδότη με οποιονδήποτε τρόπο και αν γίνει αυτή (μεταβίβαση, μετατροπή, συγχώνευση κλπ) η εργασιακή σύμβαση συνεχίζεται με τους ίδιους όρους.
 
Ο νέος εργοδότης σε περίπτωση απόλυσης υπολογίζει για τον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης το συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας των εργαζομένων.

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας