Διακρίσεις αποδοχών

 Ως «αποδοχές» νοούνται ο βασικός μισθός με τα κάθε φύσεως γενικά και ειδικά επιδόματα.

Νόμιμες αποδοχές είναι αυτές που καθορίζονται με νόμο ή με Σ.Σ.Ε.
Μικτές αποδοχές είναι εκείνες στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κατά νόμον υπέρ ασφαλιστικών οργανισμών, όπως ο ΕΦΚΑ, ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών, τις οποίες πρέπει ο εργοδότης να παρακρατεί από τις αποδοχές του εργαζόμενου (εργατικές εισφορές και κρατήσεις). Συνεπώς κατά την καταβολή από τον εργοδότη των ανωτέρω ποσών θα γίνουν και οι κατά νόμον κρατήσεις.
Καθαρές αποδοχές είναι αυτές που προκύπτουν μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων.
 
Τι περιλαμβάνεται στις τακτικές αποδοχές
 • Βασικός μισθός
 • Επίδομα πτυχίου (εάν αυτό προβλέπεται από νόμο ή συλλογική σύμβαση)
 • Διάφορα επιδόματα (οικογενειακό, πολυετίας κλπ, εάν αυτά προβλέπονται από νόμο ή συλλογική σύμβαση)
 • Τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα
 • Το επίδομα αδείας
 • Το επίδομα ισολογισμού (εάν αυτό προβλέπεται από νόμο ή συλλογική σύμβαση).
 • Η υπερεργασία, η υπερωρία, η εργασία Κυριακή και αργίες, η νυκτερινή εργασία, εφόσον ο εργαζόμενος εργάζεται συνεχώς και σταθερά κατ’ αυτές.
 • Τα οδοιπορικά έξοδα, εφόσον η αμοιβή γι’ αυτά δεν εξαρτάται από την πραγματοποίηση μετακινήσεων και ο μισθωτός δεν υπόκειται σε απόδοση λογαριασμού, ούτε διακόπτονται κατά την ασθένεια ή την άδεια.
 • Τα έξοδα παραστάσεως, εφόσον καταβάλλονται επί σειρά ετών
 • Η αποζημίωση εκτός έδρας, όταν καταβάλλεται τακτικά κάθε μήνα.
 • Επιδόματα κατοικίας, τροφής, στολής που χορηγούνται στους εργαζόμενους, με βάση Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. είτε σε χρήμα, είτε σε είδος, εφόσον δίνονται από τον εργοδότη ως αντάλλαγμα της εργασίας που παρείχε ο εργαζόμενος.
 

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας