Χρόνοι που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 19040/1981, καθώς και με βάση τη λοιπή σχετική νομοθεσία και νομολογία, παρατίθεται πίνακας με ενδεικτικές περιπτώσεις ο χρόνος των οποίων αφαιρείται ή δεν αφαιρείται από το χρόνο εργασιακής σχέσης προκειμένου να υπολογιστεί το Δώρο Πάσχα

 
Ημέρες που δεν συνυπολογίζονται
Ημέρες που συνυπολογίζονται
 
 
Ασθένεια για την οποία καταβλήθηκε επίδομα ασθενείας από τον ΕΦΚΑ
Ασθένεια για την οποία δεν καταβλήθηκε επίδομα ασθενείας από τον ΕΦΚΑ
Αναστολή εργασιακής σχέσης λόγω νεκρής περιόδου εποχιακών επιχειρήσεων
Απουσία μαθητών-σπουδαστών για συμμετοχή σε εξετάσεις
Άδεια άνευ αποδοχών
Ημέρες επίσημων αργιών και κατ’ έθιμον
Απεργία ή στάσεις εργασίας
Επίσχεση εργασίας
Γονική άδεια, αν είναι άνευ αποδοχών
Κυριακές
Σε περίπτωση στράτευσης, τα χρονικά διαστήματα μετά την έναρξη της θητείας ή πριν την λήξη αυτής
Σε περίπτωση στράτευσης ή στρατιωτικής άσκησης, αναλογία επιδόματων εορτών για το διάστημα εργασίας πριν την ημερομηνία στράτευσης. Θα αφαιρεθούν δηλαδή από τον υπολογισμό οι ημέρες από την έναρξη της θητείας έως τις 30/4 ή την 31/12. Όταν απολυθεί δικαιούται αντίστοιχα αναλογίας δώρων από τότε που ανέλαβε εργασία έως την 30/4 ή την 31/12.
Παράνομη υπερωριακή απασχόληση
Υπερημερία εργοδότη
Αδικαιολόγητη απουσία
Ετήσια κανονική άδεια
Ειδικό εξάμηνο μητρότητας που η μητέρα επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ
Ο χρόνος υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό
Ημέρες ασθένειας που υπερβαίνουν τα όρια της βραχείας ασθένειας
Ημέρες αποχής από την εργασία λόγω ανυπαίτιου κωλύματος
 
Ημέρες λοιπών αδειών μετ’ αποδοχών

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας