Όσοι εργαζόμενοι απασχολήθηκαν τις Κυριακές 15 και 22 Δεκεμβρίου θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η Κυριακή θεωρείται αργία και αμείβεται με 75% προσαύξηση στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο. Επισημαίνεται ότι δικαιούνται να τους χορηγηθεί μια επιπλέον ημέρα ανάπαυσης εάν απασχοληθούν πάνω από 5 ώρες  μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας