Ν 4778/2021, Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις 19 Φεβρουαρίου 2021 Αρ. Φύλλου 26, 

Οι σημαντικότρες εργατικές διάταξεις αφορούν:

μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας
- οικονομική ενίσχυση διανομέων κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
- παράταση μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και για τον Μάρτιο
- παράταση εφαρμογής των αναστολών συμβάσεων εργασίας
- παράταση οικονομικής ενίσχυσης των καλλιτεχνών
- έκτακτη αποζημίωση εποχικά εργαζομένων του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης