«Μονομερής επιβολή τηλεργασίας & υποχρεωτική τηλεργασία-προσέλευση εργαζομένων κατά τον Μάρτιο 2021, ΦΕΚ 756, Τεύχος Β΄ της 25.2.2021» 

Επισυνάπτονται προς ενημέρωσή σας, δύο νέες ΚΥΑ

  • Η πρώτη εξ αυτών με υπ’ αριθμ. οικ. 8689/198) αναφέρεται στην υποχρεωτική τηλεργασία και την προσέλευση των εργαζομένων κατά τον Μάρτιο 2021.
  • Με την δεύτερη εξ αυτών (υπ’ αριθμ. οικ. 8690/199) παρατείνεται μέχρι και την 31.03.2021 η δυνατότητα του εργοδότη να επιβάλλει στο προσωπικό του (μονομερώς) την εξ αποστάσεως εργασία (τηλεργασία).

«Μονομερής«Μονομερής επιβολή τηλεργασίας & υποχρεωτική τηλεργασία-προσέλευση εργαζομένων κατά τον Μάρτιο 2021»«Μονομερής επιβολή τηλεργασίας & υποχρεωτική τηλεργασία-προσέλευση εργαζομένων κατά τον Μάρτιο 2021» ε«Μονομερής επιβολή τηλεργασίας & υποχρεωτική τηλεργασία-προσέλευση εργαζομένων κατά τον Μάρτιο 2021»πιβολή«Μονομερής επιβολή τηλεργασίας & υποχρεωτική τηλεργασία-προσέλευση εργαζομένων κατά τον Μάρτιο 2021»«Μονομερής επιβολή τηλεργασίας & υποχρεωτική τηλεργασία-προσέλευση εργαζομένων κατά τον Μάρτιο 2021» τηλεργασίας & υποχρεωτική τηλεργασία-προσέλευση εργαζομένων κατά τον Μάρτιο 2021»