Παράταση των μέτρων της τηλεργασίας και της οργάνωσης του χρόνου εργασίας έως 31.4.2021

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ δύο νέες Κ.Υ.Α. με τις οποίες παρατείνονται τα εξής:

 Παράταση των μέτρων της τηλεργασίας και της οργάνωσης του χρόνου εργασίας έως 31.4.2021, ΦΕΚ 1255-31/3/2021