Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ)

Τι είναι η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

Η Eθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) υπογράφεται από την ΓΣΕΕ και τις εργοδοτικές οργανώσεις και καθορίζει τους ελάχιστους όρους εργασίας, μισθών και ημερομισθίων στον ιδιωτικό τομέα. Συνεπώς δεν μπορεί σε καμία περίπτωση οι αποδοχές του μισθωτού, να είναι κατώτερες της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

Μπορούν οι αποδοχές να είναι ανώτερες από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

Για ειδικότερους κλάδους, επαγγέλματα ή και επιμέρους επιχειρήσεις είναι δυνατή η σύναψη μεταξύ των αντίστοιχων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων και των οργανώσεων των εργοδοτών Κλαδικών, Ομοιοεπαγγελματικών ή Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που να βελτιώνουν τη θέση των εργαζομένων ως προς το ύψος του μισθού σε σχέση με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Ισχύουσα ΕΓΣΣΕ 2006-2007

Πίνακες Μισθοί-Ημερομίσθια 2006-2007

Συμφωνία-Πλαίσιο για την Τηλεργασία (Προσάρτημα στην ΕΓΣΣΕ 2006-2007)

ΕΓΣΣΕ 2004-2005

Πίνακες Μισθοί-Ημερομίσθια 2004-2005

Κωδικοποίηση ΕΓΣΣΕ 1975-2005

Αρχείο ΕΓΣΣΕ

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας