Αύξηση 5,1% από 1η Μαΐου στα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων των εργαζομένων όλης της Χώρας σύμφωνα με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) 2006-2007

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΙΣΘΩΝ & ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006-2007

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας