Άδεια Εκλογών

Η ειδική άδεια που δίδεται για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι και στον ιδιωτικό τομέα με αποδοχές. Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται με την κανονική ή άλλης μορφής άδεια.
Η διάρκειά της είναι ανάλογη με τη χιλιομετρική απόσταση. Συγκεκριμένα:

για εργαζόμενους με πενθήμερο:

από 200 - 400 χλμ., μία εργάσιμη ημέρα
από 401 και πάνω, δύο εργάσιμες ημέρες
για τα νησιά μέχρι τρεις εργάσιμες ημέρες

για εργαζόμενους με εξαήμερο:

από 100 - 200 χλμ., μία εργάσιμη ημέρα
από 201 - 400 χλμ., δύο εργάσιμες ημέρες
από 401 και πάνω, τρεις εργάσιμες ημέρες
για τα νησιά μέχρι τρεις εργάσιμες ημέρες
Δείτε την υπουργική απόφαση για την χορήγηση ειδικής άδειας με αποδοχές, για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος στις 16 Σεπτεμβρίου 2007 πατώντας εδώ

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας