Σχετικά με την λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2009, σας επισημαίνουμε τα εξής:

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα το άρθρο 1, του Β.Δ. 750/71, στο οποίο αναφέρεται ότι: «Επιτρέπεται η λειτουργία των επιχειρήσεων και των παντός είδους καταστημάτων κατά το κεκανονισμένο ωράριο λειτουργίας των α) κατά την Κυριακή η οποία συμπίπτει μεταξύ της 18ης και της 24ης Δεκεμβρίου κάθε έτους και β) κατά την τελευταία Κυριακή κάθε έτους εφόσον αύτη συμπίπτει με την 31ην Δεκεμβρίου».

Επομένως, τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα τροφίμων επιτρέπεται να λειτουργήσουν φέτος μία (1) Κυριακή αυτήν της 20ης Δεκεμβρίου 2009. Σύμφωνα με το ίδιο Β.Δ. οι εργαζόμενοι, εφόσον λειτουργήσει το κατάστημα θα πρέπει να προσέλθουν στην εργασία τους.
Ως προς τα ρεπό και την αποζημίωση των εργαζομένων για την απασχόλησή τους κατά την Κυριακή 20-12-2009, ισχύουν τα εξής:
α) Για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, θα λάβουν τόσα ωρομίσθια όσες ώρες απασχολήθηκαν και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιο τους και για όσες ώρες εργασθούν,
β) για όσους αμείβονται με μισθό προσαύξηση 75% επί του 1/25 του νόμιμου μισθού τους.
ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΡΕΠΟ ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει μία (1) ημέρα αναπληρωματικής ανάπαυσης (ρεπό) (χορηγείται κατ’ έθιμο στις 2/1/2010 ή σε περίπτωση απογραφής, εντός του πρώτου μήνα του νέου έτους).
Ο εργοδότης δεν υποχρεούται να χορηγήσει συμπληρωματική ημέρα ανάπαυσης (Β.Δ. 748/66, άρθρο 10, παρ.1). παρά μόνο αν ο εργαζόμενος εργάστηκε από 5 ώρες και πάνω.
Η αναπληρωματική ανάπαυση καθορίζεται από τον εργοδότη (σε συμφωνία και με τον εργαζόμενο) και θα πρέπει να ανακοινωθεί στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας.

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας