Γραφείο Συμβουλευτικής


Το Γραφείο Συμβουλευτικής απευθύνεται τόσο σε άνεργους, με κύριο στόχο την υποβοήθηση και υποστήριξή τους στη πορεία της επαγγελματικής τους ανάπτυξης (εξατομικευμένη προσέγγιση), μέρος της οποίας είναι και η ανεύρεση της κατάλληλης θέσης εργασίας όσο και σε  εργαζόμενους όπου μπορούν να τύχουν πολύπλευρης καθοδήγησης και υποστήριξης σε όποιο θέμα αντιμετωπίζουν.