Πληροφόρηση για την εφαρμογή των διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας.
 
Ενημερωθείτε για όλα τα τελευταία νέα του ΚΕ.Π.Ε.Α.Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ)

Τι είναι η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

Η Eθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) υπογράφεται από την ΓΣΕΕ και τις εργοδοτικές οργανώσεις και καθορίζει τους ελάχιστους όρους εργασίας, μισθών και ημερομισθίων στον ιδιωτικό τομέα. Συνεπώς δεν μπορεί σε καμία περίπτωση οι αποδοχές του μισθωτού, να είναι κατώτερες της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

Μπορούν οι αποδοχές να είναι ανώτερες από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 

Για ειδικότερους κλάδους, επαγγέλματα ή και επιμέρους επιχειρήσεις είναι δυνατή η σύναψη μεταξύ των αντίστοιχων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων και των οργανώσεων των εργοδοτών Κλαδικών, Ομοιοεπαγγελματικών ή Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που να βελτιώνουν τη θέση των εργαζομένων ως προς το ύψος του μισθού σε σχέση με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 2014

 

Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) 2013

 Διευκρινιστική Εγκύκλιος της Νομικής Υπηρεσίας της ΓΣΕΕ

 Καθολικότητα ισχύος των όρων της ισχύουσας από 14-5-2013 ΕΓΣΣΕ. Η γενική ισχύς του επιδόματος γάμου και η διπλή νομική φύση του»

 Σύμφωνα με το νέο Ν.4093/2012 οι κατώτεροι μισθοί και ημερομίσθια διαμορφώθηκαν ως εξής:

Προσοχή: Οι ακόλουθοι πίνακες δεν αφορούν όλους τους εργαζόμενους. Αναφορικά με το επίδομα γάμου παρακαλώ όπως επικοινωνήσατε τηλεφωνικά με το Κέντρο μας για περισσότερες διευκρινίσεις.

Πίνακες Μισθών-ημερομισθίων

Δείτε την διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου του Ν.4093/2012

Σύμφωνα με την 6η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ), Ν.4046/2012 άρθρο 1, οι κατώτεροι μισθοί και ημερομίσθια διαμορφώθηκαν ως εξής:

Πίνακες Μισθών-ημερομισθίων βάση της ΠΥΣ

Δείτε αναλυτικά την ΠΥΣ


Εθνική Γενική Συλλογική  Σύμβαση Εργασίας 2010-2011-2012

Πίνακες Μισθοί-Ημερομίσθια 2010-2011-2012

ΕΓΣΣΕ 2008-2009

Πίνακες Μισθοί-Ημερομίσθια 2008-2009

ΕΓΣΣΕ 2006-2007

Πίνακες Μισθοί-Ημερομίσθια 2006-2007

Συμφωνία-Πλαίσιο για την Τηλεργασία (Προσάρτημα στην ΕΓΣΣΕ 2006-2007)

 Κωδικοποίηση ΕΓΣΣΕ 1975-2005

 Αρχείο ΕΓΣΣΕ

Σημείωση: Αν οι πληροφορίες που πήρατε από τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτή τη σελίδα δεν είναι επαρκείς, μπορείτε να υποβάλλετε το ερώτημά σας, μέσω τη φόρμας που ακολουθεί:Αρχική | Νέα | Συχνές Ερωτήσεις | Νόμοι-Εγκύκλιοι | Στατιστικά Στοιχεία | Links | Sitemap | Επικοινωνία


ωμέγα ψι χι φι ύψιλον ταύ σίγμα ρο πι όμικρον ξι νι μι λάμδα κάπα γιότα θήτα ήτα ζήτα έψιλον δέλτα γάμα βήτα άλφα