Τι είναι η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

Η Eθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) υπογράφεται από την ΓΣΕΕ και τις εργοδοτικές οργανώσεις και καθορίζει τους ελάχιστους όρους εργασίας, μισθών και ημερομισθίων στον ιδιωτικό τομέα. Συνεπώς δεν μπορεί σε καμία περίπτωση οι αποδοχές του μισθωτού, να είναι κατώτερες της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

Μπορούν οι αποδοχές να είναι ανώτερες από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 

Για ειδικότερους κλάδους, επαγγέλματα ή και επιμέρους επιχειρήσεις είναι δυνατή η σύναψη μεταξύ των αντίστοιχων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων και των οργανώσεων των εργοδοτών Κλαδικών, Ομοιοεπαγγελματικών ή Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που να βελτιώνουν τη θέση των εργαζομένων ως προς το ύψος του μισθού σε σχέση με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Παράταση ισχύος της από 28.3.2018 ΕΓΣΣΕ

Η ισχύς της από 28 Μαρτίου 2018 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της κανονιστικής της ισχύος (30.6.2019) μέχρι τη σύναψη νέας Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και όχι πέραν τις 31ης.12.2019. (Ν. 4635/2019)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Οδηγίες για την εφαρμογή του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας (Αριθμ. οικ. 4241/127)

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΝΟΜΟ

ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1/2/2019

                                                     ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΙΘΣΩΝ & ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝΕθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) 2018

ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΓΣΣΕ) 2016

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 2014

 

Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) 2013

 Διευκρινιστική Εγκύκλιος της Νομικής Υπηρεσίας της ΓΣΕΕ

 Καθολικότητα ισχύος των όρων της ισχύουσας από 14-5-2013 ΕΓΣΣΕ. Η γενική ισχύς του επιδόματος γάμου και η διπλή νομική φύση του»

 Σύμφωνα με το νέο Ν.4093/2012 οι κατώτεροι μισθοί και ημερομίσθια διαμορφώθηκαν ως εξής:

Προσοχή: Οι ακόλουθοι πίνακες δεν αφορούν όλους τους εργαζόμενους. Αναφορικά με το επίδομα γάμου παρακαλώ όπως επικοινωνήσατε τηλεφωνικά με το Κέντρο μας για περισσότερες διευκρινίσεις.

Πίνακες Μισθών-ημερομισθίων

Δείτε την διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου του Ν.4093/2012

Σύμφωνα με την 6η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ), Ν.4046/2012 άρθρο 1, οι κατώτεροι μισθοί και ημερομίσθια διαμορφώθηκαν ως εξής:

Πίνακες Μισθών-ημερομισθίων βάση της ΠΥΣ

Δείτε αναλυτικά την ΠΥΣ


Εθνική Γενική Συλλογική  Σύμβαση Εργασίας 2010-2011-2012

Πίνακες Μισθοί-Ημερομίσθια 2010-2011-2012

ΕΓΣΣΕ 2008-2009

Πίνακες Μισθοί-Ημερομίσθια 2008-2009

ΕΓΣΣΕ 2006-2007

Πίνακες Μισθοί-Ημερομίσθια 2006-2007

Συμφωνία-Πλαίσιο για την Τηλεργασία (Προσάρτημα στην ΕΓΣΣΕ 2006-2007)

 Κωδικοποίηση ΕΓΣΣΕ 1975-2005

Αρχείο ΕΓΣΣΕ