Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας από 1/4/2024

Από 1.4.2024, ο νόμιμος κατώτατος μισθός και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, σύμφωνα με την υπ' αριθμ 25058/29/3/2024, Υπουργική Απόφαση (Β΄ 1974) έχουν ως εξής:

α) Για τους υπαλλήλους, ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα οχτακόσια τριάντα ευρώ (830,00 ευρώ).

Β) Για τους εργατοτεχνίτες, το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα τριάντα εφτά ευρώ και εφτά λεπτά (37,07 ευρώ).

Επομένως, από 1/04/2024 οι νόμιμοι κατώτατοι μισθοί και ημερομίσθια διαμορφώνονται ως εξής:

Α)ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (ΧΡΟΝΙΑ) ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΩΣ 31/3/24 ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1/4/2024 ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ 10% ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ
Από 0-3 έτη 780,00 0,00 780,00 830,00 0,00 830,00 83,00 913,00
Από 3-6 έτη 780,00 78,00 858,00 830,00 83,00 913,00 83,00 996,00
Από 6-9 έτη 780,00 156,00 936,00 830,00 166,00 996,00 83,00 1.079,00
Από 9 έτη και άνω 780,00 234,00 1.014,00 830,00 249,00 1.079,00 83,00 1.162,00
Β)ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (ΧΡΟΝΙΑ) ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΕΩΣ 31/3/2024 ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΑΠΟ 1/4/2024 ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ 10% ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ
Από 0-3 έτη 34,84 0,00 34,84 37,07 0,00 37,07 3,70 40,77
Από 3-6 έτη 34,84 1,74 36,58 37,07 1,85 38,92 3,70 42,62
Από 6-9 έτη 34,84 3,48 38,32 37,07 3,71 40,78 3,70 44,48
Από 9-12 έτη 34,84 5,23 40,07 37,07 5,56 42,63 3,70 46,33
Από 12-15 έτη 34,84 6,97 41,81 37,07 7,41 44,48 3,70 48,18
Από 15-18 έτη 34,84 8,71 43,55 37,07 9,27 46,34 3,70 50,04
Από 18 έτη και άνω 34,84 10,45 45,29 37,07 11,12 48,19 3,70 51,89

Δείτε το ΦΕΚ

Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας