Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας

Κατώτατος μισθός και ημερομίσθιο στην Ελλάδα - σημερινό καθεστώς και διαμόρφωση από 1-1-2022

Ύψος κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για διάφορες κατηγορίες εργαζόμενων.
  Σήμερα 1-1-2022
Έτη προϋπηρεσίας: Υπάλληλοι (ευρώ/μήνα)
0-3 650,00 663,00
3-6 715,00 729,30
6-9 780,00 795,60
9 και άνω 845,00 861,90
  Κατώτατος μισθός με επίδομα γάμου (ευρώ/μήνα)
0-3 715,00 729,30
3-6 780,00 795,60
6-9 845,00 861,90
9 και άνω 910,00 928,20
  Εργατοτεχνίτες (ευρώ/ημέρα)
0-3 29,04 29,62
3-6 30,49 31,10
6-9 31,94 32,58
9-12 33,40 34,07
12-15 34,85 35,55
15-18 36,30 37,03
18 και άνω 37,75 38,51
  Κατώτατο ημερομίσθιο με επίδομα γάμου (ευρώ/ημέρα)
0-3 31,94 32,58
3-6 33,40 34,07
6-9 34,85 35,55
9-12 36,30 37,03
12-15 37,75 38,51
15-18 39,20 39,98
18 και άνω 40,66 41,47

ΠΗΓΗ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26/7/2021 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δείτε το ΦΕΚ

Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας