Τρόπος επικοινωνίας επισκεπτών με το ΚΕΠΕΑ

Το 47% των ερωτημάτων που δέχεται καθημερινά το ΚΕΠΕΑ προέρχεται μέσω της ειδικής φόρμας επισκέπτη της ιστοσελίδας μας (www.kepea.gr), την οποία συμπληρώνει ο ενδιαφερόμενος καταγράφοντας το ερώτημα που τον απασχολεί. Σε υψηλό ποσοστό βρίσκεται και η τηλεφωνική επικοινωνία (38%). Παρόλο που το ΚΕΠΕΑ είναι ανοικτό για το κοινό μέχρι τις 7:30 μμ, μόνο το 15% επιλέγει να επισκεφθεί το Κέντρο είτε γιατί εξυπηρετείτε πιο άμεσα με τους δύο προηγούμενους τρόπους είτε τα πιο σύνθετα ερωτήματα που απαιτούν φυσική παρουσία είναι λιγότερα.

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας