Ασφαλιστικά

Μερικοί εργαζόμενοι, όπως έχει διαπιστωθεί, ασφαλίζονται με μικρότερες αποδοχές από εκείνες που πραγματικά παίρνουν. Έτσι πιστεύουν ότι κοροϊδεύουν το Ι.Κ.Α.. Στην πραγματικότητα αυτό εξυπηρετεί μόνο τον εργοδότη γιατί ο εργαζόμενος δεν γνωρίζει το πότε ακριβώς θα συνταξιοδοτηθεί, όταν μάλιστα υπάρχει και ο κίνδυνος να καταστεί ανάπηρος. Εξάλλου, από τις αρχές του 2005 τουλάχιστον για το Ι.Κ.Α., οι συντάξεις υπολογίζονται με βάση τα 5 καλύτερα χρόνια της τελευταίας δεκαετίας. Επομένως, ο εργαζόμενος πρέπει να επιδιώκει την ασφάλισή του στη μεγαλύτερη δυνατή ασφαλιστική κλάση, έτσι ώστε να πάρει καλύτερη σύνταξη.

Σε ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων και κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δίνεται η δυνατότητα πρόωρης συνταξιοδότησης, με μειωμένη σύνταξη. Στις περιπτώσεις αυτές η μείωση της σύνταξης είναι 4,5% για κάθε έτος που υπολείπεται του ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση με πλήρη σύνταξη. Επειδή η μείωση της σύνταξης είναι συνεχής για όλο το συνταξιοδοτικό βίο του εργαζόμενου, εφόσον δεν υπάρχουν σοβαροί λόγοι (οικογενειακοί, ανεργία κ.λ.π.) καλό είναι να αποφεύγεται η πρόωρη συνταξιοδότηση. Το συγκεκριμένο θέμα αφορά όλους τους μισθωτούς ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

Όσοι έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά μετά την 1.1.1993 σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, ασφαλίζονται υποχρεωτικά μόνο σε ένα φορέα κύριας ασφάλισης, ένα φορέα επικουρικής ασφάλισης, ένα κλάδο ή φορέα υγείας και ένα φορέα πρόνοιας (εφόσον υπάρχει). Έτσι λοιπόν, για κάποιον που είναι μισθωτός του ιδιωτικού τομέα και ασφαλίζεται στο Ι.Κ.Α. και κάνει έναρξη λειτουργίας επιχείρησης, για την οποία πρέπει να ασφαλιστεί στο Τ.Ε.Β.Ε., μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη της δεύτερης απασχόλησής του, μπορεί να επιλέξει το φορέα στον οποίο επιθυμεί να ασφαλιστεί. Στον άλλο φορέα μπορεί προαιρετικά να ασφαλιστεί μετά από υποβολή σχετικής αίτησης. Εξαίρεση από τη σχετική διάταξη προβλέπεται μόνο για το Τ.Σ.Α.Υ. και το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. στα οποία η ασφάλιση είναι υποχρεωτική.

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας