• Οι εργαζόμενοι απευθύνονται στο ΚΕΠΕΑ για τον υπολογισμό της κανονικής άδειας που δικαιούνται, του μειωμένου ωραρίου για τις γυναίκες αλλά και για το πώς πληρώνονται οι αργίες του έτους σε ποσοστό 19% (μ.ο) και για τα 4 τρίμηνα.
  • Στο διπλανό γράφημα καταγράφονται τα πιο συνηθισμένα ερωτήματα που έχουν οι επισκέπτες του Κέντρου. Αυτά αφορούν ουσιαστικά την επιβεβαίωση εφαρμογής της εκάστοτε Συλλογικής Συμβάσης Εργασίας (μισθολόγια, επιδόματα, παροχές, ωράρια κτλ). Τα ερωτήματα αυτά κυμαίνονται σε πολύ υψηλό ποσοστό και για τα 4 τρίμηνα του έτους (από 34% έως και 39%).
  • Ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό απολύσεων καταγράφει το ΚΕΠΕΑ για το πρώτο και το τελευταίο τρίμηνο του 2008 με ποσοστό 16% και 17% αντίστοιχα. Τα ερωτήματα σχετικά με τις απολύσεις αφορούν τον υπολογισμό της αποζημίωσης, το ποσοστό ομαδικών απολύσεων, απόλυση με ή χωρίς προειδοποίηση, μη καταβολή αποζημίωσης κτλ.
  • Πολλά ερωτήματα που έθεσαν κυρίως οι εργαζόμενες γυναίκες μέσα στο 2008 αφορούν την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας 6 μηνών του ΟΑΕΔ. Η άδεια αυτή έχει ισχύ από τον Απρίλιο του 2008 και γι’αυτό το λόγο τα ποσοστά των ερωτημάτων είναι πιο υψηλά το β’ και γ’ τρίμηνο του έτους. Τα βασικότερα ερωτήματα αφορούν τις προϋποθέσεις λήψης της άδειας, τον τρέχοντα βασικό μισθό της ΕΓΣΣΕ βάσει του οποίου για 6 μήνες πληρώνεται η δικαιούχος εργαζόμενη κτλ.

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας