Πίνακας Αποζημίωσης Εργατοτεχνιτών

(όπως ισχύουν με την ΕΓΣΣΕ 2006-2007 άρθρο 3, N. 3899/2010)

Στους εργατοτεχνίτες δεν χωρεί προειδοποίηση απόλυσης

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

 έως 1 έτος

0 ημερομίσθια

1 έτος έως 2 έτη

7 ημερομίσθια μικτά + 1/6

2 έτη έως 5 έτη

15 ημερομίσθια μικτά + 1/6

5 έτη έως 10 έτη

30 ημερομίσθια μικτά + 1/6

10 έτη έως 15 έτη

60 ημερομίσθια μικτά + 1/6

15 έτη έως 20 έτη

100 ημερομίσθια μικτά + 1/6

20 έτη έως 25 έτη

120 ημερομίσθια μικτά + 1/6

25 έτη έως 30 έτη

145 ημερομίσθια μικτά + 1/6

30 έτη και άνω

165 ημερομίσθια μικτά + 1/6

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).