Το Γραφείο Εργασιακών Σχέσεων  στελεχώνεται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό παρέχοντας εξατομικευμένες υπηρεσίες πληροφόρησης σε εργαζόμενους για την εφαρμογή των διατάξεων της Εργατικής & Ασφαλιστικής Νομοθεσίας. Πιο συγκεκριμένα ενημερώνει για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, άδειες, απολύσεις, αποζημιώσεις, ωράρια εργασίας, προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, επιδόματα κτλ.

Παράλληλα έχουμε δημιουργήσει μια "Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Εργασιακών Θεμάτων", απλουστεύοντας και κωδικοποιώντας αλφαβητικά τις σημαντικότερες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Η ηλεκτρονική μας βιβλιοθήκη αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εγχειρίδιο και οδηγό  στα χέρια των εργαζομένων. 

Ο τρόπος πρόσβασης είναι ο ακόλουθος:
Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (παράδειγμα:Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο γράμμα Ε, υπερωρίες στο γράμμα Υ κτλ.)

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας