Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Γ.Σ.Ε.Ε.) δημιούργησε το 2000 το «ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΑΝΕΡΓΩΝ» (ΚΕ.Π.Ε.Α./Γ.Σ.Ε.Ε.) το οποίο έχει έδρα το κτίριο της Συνομοσπονδίας στην οδό Αινιάνος 3 & Πατησίων 69 στην Αθήνα.
Το ΚΕ.Π.Ε.Α. στελεχώνεται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό παρέχοντας εξατομικευμένες υπηρεσίες πληροφόρησης στους εργαζόμενους, για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. 
Επίσης οι άνεργοι έχουν την δυνατότητα να καταχωρήσουν το βιογραφικό τους και να ενημερωθούν για θέματα απασχόλησης, ενώ οι εργοδότες μπορούν να αναζητήσουν προσωπικό μέσω μιας σύγχρονης on line εφαρμογής.

 Διακρίνεται από τα εξής Γραφεία:

Το Γραφείο Εργασιακών Σχέσεων και το Γραφείο Ασφαλιστικών Θεμάτων παρέχουν υπηρεσίες πληροφόρησης στους εργαζόμενους για την εφαρμογή της Εργατικής & Ασφαλιστικής Νομοθεσίας αντίστοιχα. Επίσης υποδεικνύουν τρόπους διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους, επιλύουν προβλήματα και παρεμβαίνουν όπου χρειαστεί και κρίνεται απαραίτητο

Στα πλαίσια λειτουργίας του ΚΕ.Π.Ε.Α. λειτουργεί Γραφείο Εύρεσης Εργασίας, όπου οι άνεργοι μπορούν να απευθυνθούν για να καταχωρήσουν το βιογραφικό τους, να αναζητήσουν εργασία και να ενημερωθούν για προγράμματα απασχόλησης και σεμινάρια κατάρτισης. Παράλληλα, οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν προσωπικό μέσω της δωρεάν πρόσβασης στην ηλεκτρονική βάση των ανέργων που έχει καταρτίσει το Γραφείο στην ιστοσελίδα μας.

Το Γραφείο Συμβουλευτικής απευθύνεται τόσο σε ανέργους, με κύριο στόχο την υποβοήθηση και υποστήριξή τους στη πορεία της επαγγελματικής τους ανάπτυξης (εξατομικευμένη προσέγγιση), μέρος της οποίας είναι και η ανεύρεση της κατάλληλης θέσης εργασίας όσο και σε ευρύτερες ομάδες όπως εργαζόμενοι ή οικονομικοί μετανάστες όπου μπορούν να τύχουν πολύπλευρης καθοδήγησης και στήριξης σε δυσκολίες των εργασιακών προβλημάτων τους.

Το Γραφείο Υποστήριξης του Κέντρου συγκεντρώνει, αναλύει και επεξεργάζεται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ανέργων που επισκέπτονται το ΚΕΠΕΑ, τα ερωτήματα που θέτουν οι εργαζόμενοι και τα προβλήματα που κατά καιρούς απασχολούν τους οικονομικούς μετανάστες. Μέσω ενός ηλεκτρονικού προγράμματος πραγματοποιείται η διεξαγωγή στατιστικών στοιχείων για τα οποία ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Γ.Σ.Ε.Ε.

Η Νομική Υπηρεσία συνεπικουρεί το έργο των τμημάτων του ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ, γνωμοδοτώντας και παρέχοντας όλη την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία και νομολογία, ώστε να γνωρίζουν όλοι οι εργαζόμενοι τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Συμβάλλει στην επίλυση διαφορών, παρεμβαίνει στους αρμόδιους φορείς όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο και γενικά παρέχει την νομική στήριξη σε συμβουλευτικό επίπεδο με τους νομικούς της συμβούλους σε εργαζόμενους και συνδικαλιστικές οργανώσεις.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  • Ωράριο κοινού 08:30 πμ έως 15:00 μμ, Αινιάνος 3 & Πατησίων 69, Αθήνα
  • Τηλέφωνο: 210 00 83 630 & 210 00 83 640
  •  Fax: 210 82 02 186

Σημείωση:
Παρακαλούμε θερμά τους επισκέπτες του κέντρου μας που θέλουν να υποβάλουν κάποιο ερώτημα ή μέσω του fax ή με e-mail , να συμπληρώνουν τις φόρμες που υπάρχουν στο τέλος των σελίδων στο Γραφείο Εργασιακών Σχέσεων, στο Γραφείο Ασφαλιστικών θεμάτων και στο Γραφείο Εύρεσης Εργασίας, με τα στοιχεία τους ώστε να μπορούν τα στελέχη του ΚΕ.Π.Ε.Α. να στείλουν εύκολα και χωρίς χρονοτριβή τις απαντήσεις στα ερωτήματά τους. Τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν πηγή στατιστικής ανάλυσης και θα διευκολύνουν την δουλειά του Κέντρου κυρίως στην κωδικοποίηση των απαντήσεων.

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας