Κρατήσεις Εργαζομένων

Πώς καταβάλλονται οι εισφορές:

Στις ασφαλιστικές εισφορές συμμετέχουν ο εργαζόμενος και ο εργοδότης. (Εργατική και Εργοδοτική εισφορά).
Τις ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και ασφ/νου) είναι υποχρεωμένος να τις καταβάλλει συνολικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ο εργοδότης, μέσα στη προθεσμία που προβλέπεται από το νόμο.

Εργατική Εισφορά:

Το ποσό της εργατικής εισφοράς είναι ποσοστό επί των ακαθαρίστων αποδοχών του απασχολουμένου. Το ποσό αυτό το παρακρατεί ο εργοδότης από τον εργαζόμενο κατά την πληρωμή των αποδοχών του ή το αργότερο μέσα σε δύο μήνες από αυτήν.
                                          Πίνακας Εισφορών

ΦΟΡΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ
    ΑΣΦ. ΕΡΓ. ΣΥΝ.  
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ   Ασθένειας σε είδος 1,85 3,70 5,55 1/1/70
    0,30 0,60 0,90 1/1/93
  Σύνολο 2,15 4,30 6,45  
    Ασθένειας σε χρήμα 0,40 0,80 1,20 1/1/70
  Σύνολο 2,55 5,1 7,65  
    Συντάξεως 5,75 11,50 17,25 1/7/91
    0,92 1,83 2,75 1/1/93
  Σύνολο 6,67 13,33 20,00  
    Επαγγελματικού κινδύνου -- 1 1 1/8/61
    Βαρέων επαγγελμάτων 2,20 1,40 3,60 1/3/76
    ΤΕΑΜ 3 3 6 1/2/83
    Βαρέα ΤΕΑΜ (3) + 1,25 (3) + 0,75 (6) + 2 1/1/93
ΟΑΕΔ   Ανεργία 1 2 3 25/8/54
    0,33 0,67 1 1/1/93
  Σύνολο 1,33 2,67 4  
    Στράτευση -- 1 1 1/6/52
    ΔΛΟΕΜ 1 1 2 1/11/58
    ΛΕΠΕΕ -- 0,20 0,20 1/1/88
  ΕΛ.ΠΕ.ΚΕ -- 0,25 0,25 1/1/94
  Σύνολο 1 2,45 3,45  
    ΛΠΕαΛΕ -- 0,15 0,15 1/3/90
    ΕΚΛΑ 0,10 0,26 0,36 1/1/94
ΟΕΚ   Εργατικής Κατοικίας 1 0,75 1,75 1/1/88
ΕΡΓ. ΕΣΤΙΑ   Εργατικής Εστίας 0,25 0,25 0,50 1/1/78
    0,30 0,30 0,60 29/4/02
    0,35 0,35 0,70 1/1/03

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας