Μεταβολή Εργοδότη

Σε περίπτωση μεταβολής του προσώπου του εργοδότη με οποιονδήποτε τρόπο και αν γίνει αυτή (μεταβίβαση, μετατροπή, συγχώνευση κλπ) η εργασιακή σύμβαση συνεχίζεται με τους ίδιους όρους.
Ο νέος εργοδότης σε περίπτωση απόλυσης υπολογίζει για τον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης το συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας των εργαζομένων.

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας