Συνέδριο

Στη χώρα μας η ανώτατη κεντρική συνδικαλιστική οργάνωση των εργατών υπαλλήλων είναι η ΓΣΕΕ. Κυρίαρχό της σώμα είναι το Πανελλαδικό Συνέδριο το οποίο γίνεται κάθε τρία χρόνια και συγκαλείται με απόφαση της Διοίκησης που ορίζει και τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί.

Η δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση συμμετέχει και εκπροσωπείται στην τριτοβάθμια εκλέγοντας αντιπροσώπους. Οι αντιπρόσωποι όλων των δευτεροβάθμιων οργανώσεων που συμμετέχουν στην τριτοβάθμια συγκροτούν την Γενική Συνέλευση ή Συνέδριο της τριτοβάθμιας.

Ο αριθμός των αντιπροσώπων που αποστέλλει κάθε δευτεροβάθμια οργάνωση στην τριτοβάθμια υπολογίζεται με διαίρεση του αριθμού των μελών των πρωτοβάθμιων οργανώσεων που ψήφισαν για την ανάδειξη των αντιπροσώπων στη δευτεροβάθμια οργάνωση δια του μέτρου που καθορίζει το καταστατικό της τριτοβάθμιας οργάνωσης. Στην παραπάνω διαίρεση δεν υπολογίζονται τα μέλη των πρωτοβάθμιων εκείνων οργανώσεων που σύμφωνα με το άρθρο10 παρ.2 β ν.1264 δεν επέλεξαν τη δευτεροβάθμια αυτή οργάνωση για να αντιπροσωπευθούν στην τριτοβάθμια.

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας