Διευκρινήσεις για την άδεια μονογονεϊκής οικογένειας

Στους εργαζόμενους - ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο - άγαμη γονέα, που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται με άλλες διατάξεις.
Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργάσιμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας 
(άρθρο 45 του Ν. 4808/2021).

Με την υπ’ αριθ.107342/14-11-22 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων διευκρινίζονται ζητήματα σχετικά με τους δικαιούχους της άδειας 6 ημερών ετησίως μετ’ αποδοχών που απονέμεται σε μονογονεϊκές οικογένειες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45, του Ν.4808/2021.
Δικαιούχοι της ως άνω άδειας εκτός από τους χήρους και τους άγαμους γονείς που έχουν την επιμέλεια του τέκνου είναι επίσης:
α) οι εργαζόμενοι γονείς ή τρίτα πρόσωπα που τους έχει ανατεθεί η κατ’ αποκλειστικότητα άσκηση της γονικής μέριμνας του προσώπου του τέκνου με δικαστική απόφαση
β) οι εργαζόμενοι γονείς που τους έχει ανατεθεί κατ’ αποκλειστικότητα άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του τέκνου με δικαστική απόφαση ή με έγγραφη συμφωνία λύσης του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης των συζύγων ή των μερών του συμφώνου συμβίωσης ή ακύρωσης του γάμου.

Δείτε την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας εδώ

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας