Το Γραφείο Εργασιακών Σχέσεων παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης σε εργαζόμενους για την εφαρμογή των διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας. Πιο συγκεκριμένα ενημερώνει για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, άδειες, απολύσεις, αποζημιώσεις, ωράρια εργασίας κτλ.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των εργαζομένων, τα κυριότερα θέματα της εργατικής νομοθεσίας κατηγοριοποιήθηκαν αλφαβητικά και παραθέτονται στο παρακάτω αλφαβητικό ευρετήριο. 

Ο τρόπος πρόσβασης είναι ο ακόλουθος:
Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (παράδειγμα:Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο γράμμα Ε, υπερωρίες στο γράμμα Υ κτλ.)
χι φι ύψιλον ταύ σίγμα ρο πι όμικρον ξι νι μι λάμδα κάπα γιότα θήτα ήτα ζήτα έψιλον δέλτα γάμα βήτα άλφα