ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΣΕΕ ΣΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΙΚΑ

Επιστολή στον Διοικητή του ΙΚΑ Ροβέρτο Σπυρόπουλο απέστειλε σήμερα η ΓΣΕΕ με την οποία ζητά την άμεση ανάκληση εγγράφου του ΙΚΑ προς τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με το οποίο τίθεται χρονικός περιορισμός στο δικαίωμα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων για τη λήψη μειωμένης σύνταξης.

Συγκεκριμένα με το έγγραφο, ορίζεται ασφυκτική προθεσμία έως την Τετάρτη 1η Μαίου για υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης με αναγνώριση πλασματικών χρόνων, αλλιώς χάνεται το δικαίωμα συνταξιοδότησης.
Η άμεση ανάκληση του εγγράφου είναι επιβεβλημένη ώστε να αποτραπούν οι δυσμενείς συνέπειες που αυτό συνεπάγεται.

Δείτε το σχετικό κείμενο

Οι άνδρες ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν έχουν δικαίωμα να αναγνωρίσουν για την λήψη μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος με 10.000 ΗΑ τους πλασματικούς χρόνους του αρθ.40 του Ν. 3996/2011, αλλά μόνο αυτούς που προβλέπονται από το άρθ.40, Ν.2084/1992, όπως ίσχυε πριν την τροποιήσή του του Ν. 3863/2010.  
Δείτε αναλυτικά το εξαιρετικά επείγον έγγραφο του του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας