● Αναστολή της υποχρέωσης του εργοδότη να καταχωρεί εκ των προτέρων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, την υπερεργασία και την υπερωρία παρατείνεται μέχρι και την 31.5.2020.

● Δυνατότητα του εργοδότη να επιβάλλει την εξ αποστάσεως απασχόληση (τηλεργασία) του συνόλου ή μέρους του προσωπικού του παρατείνεται μέχρι και την 31.5.2020.

● Δυνατότητα λήψεως αδείας ειδικού σκοπού παρατείνεται μέχρι και την 10η.5.2020.

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας