Επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν κατά την υποβολή Δηλώσεων Εργαζομένων στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας, και συγκεκριμένα σε ειδικές κατηγορίες απασχόλησης προκειμένου, οι εργαζόμενοι αυτοί να γίνουν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Με τη παρούσα εγκύκλιο δίνεται η δυνατότητα να επιλυθούν προβλήματα αναφορικά με την λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από εργαζομένους που δεν έλαβαν την εν λόγω αποζημίωση για λόγους που σχετίζονται:

  • με μεταβίβαση επιχείρησης (κατά την έννοια του ΠΔ 178/2002),
  • με  μεταφορά προσωπικού από μια επιχείρηση σε μία άλλη 
  • με γνήσιο δανεισμό εργαζομένου από έναν εργοδότη προς έναν άλλο,
  • με απασχόληση μέσω ΕΠΑ,
  • με απασχόληση  στο παρελθόν μέσω ΕΠΑ,
  • με άσκηση από τον εργαζόμενο επίσχεσης εργασίας,
  • με εσφαλμένη υποβολή πίνακα προσωπικού ή άλλου εντύπου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ή/και χειρόγραφη υποβολή πίνακα προσωπικού ή άλλου εντύπου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ,
  • με εργαζομένους οι οποίοι απασχολούνται σε πάνω από έναν εργοδότη

ΘΕΜΑ: Επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν κατά την υποβολή Δηλώσεων Εργαζομένων στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και συγκεκριμένα σε ειδικές κατηγορίες απασχόλησης προκειμένου, οι εργαζόμενοι αυτοί να γίνουν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. 

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας