Άδεια προγεννητικών εξετάσεων

Άδεια προγεννητικών εξετάσεων

Εργαζόμενες σε κατάσταση εγκυμοσύνης απαλλάσσονται από την εργασία τους, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του εργοδότη με κάθε πρόσφορο μέσο, προκειμένου να υποβάλλονται σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εφόσον αυτές πρέπει να διενεργηθούν κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας (άρθρο 40 Ν. 4808/2021)

Άδεια για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

Εργαζόμενες οι οποίες υποβάλλονται σε μεθόσους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής του Ν. 3305/2005, δικαιούνται άδεια επτά (7) εργασίμων ημερών με αποδοχές, ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού ή του Διευθυντή μονάδας ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (άρθρο 35 Ν. 4808/2021).

 

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας