«Τροποποίηση της ΚΥΑ για τα self tests στον ιδιωτικό τομέα»

Σας ενημερώνουμε πως με την συγκεκριμένη ΚΥΑ προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα :

  • Πέραν των προβλεπόμενων κυρώσεων για τους εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενους, οι οποίοι, είτε δεν έχουν προβεί σε δήλωση του αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, είτε εργάζονται ενώ έχει δηλωθεί θετικό αποτέλεσμα κατά τον διαγνωστικό έλεγχο, στους συγκεκριμένους εργαζόμενους που προσέρχονται στο χώρο εργασίας και παρέχουν την εργασία τους, επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.