Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας: Οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 55-67 του Ν. 4808/2021

Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας: 

Επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας η υπ’ αριθμ. 64597/3.9.2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας, η οποία περιλαμβάνει οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 55 – 67 του Ν. 4808/2021 (ρυθμίσεις του νέου νόμου για τα χρονικά όρια εργασίας, το διάλειμμα εργασίας, τη μερική απασχόληση, την αμοιβή και τα όρια υπερεργασίας & υπερωρίας, τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, τις αργίες, την ετήσια άδεια, την άδεια άνευ αποδοχών, την εργασία σε ημέρα Κυριακή ή αργιών, την κατάργηση της διάκρισης υπαλλήλων – εργατοτεχνιτών και την καταγγελία της σύμβασης εργασίας).

Δείτε εδώ την εγκύκλιο

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας