Επισήμανση για τη χορήγηση αναλογίας Δώρου Χριστουγέννων σε δικαιούχους αδείας ασθενείας

Οι εργαζόμενοι/νες που από 1/5/2022 έλαβαν άδεια ασθενείας από τον Ασφαλιστικό τους Φορέα  (ΕΦΚΑ), θα πρέπει να γνωρίζουν ότι για να λάβουν αναλογία του Δώρου Χριστουγέννων που αναλογεί στην άδεια ασθενείας τους απαιτείται να υποβάλλουν είτε ηλεκτρονικά την αίτησή τους, είτε δια ζώσης στο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ που ανήκουν. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτηση για να καταβληθεί η αναλογία  δώρου που αντιστοιχεί στην περίοδο της ασθένειας τους.

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας