Επισκέπτες Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων (ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ)

Το ΚΕΠΕΑ δέχτηκε συνολικά 2.175 ερωτήματα που αφορούσαν κυρίως θέματα εργασιακών σχέσεων (78%), ασφαλιστικών ζητημάτων (20%) και ορισμένα ερωτήματα οικονομικών μεταναστών για τις διαδικασίες νομιμοποίησης στη χώρα μας (2%).


Κατέβασε την App Εφαρμογή μας