Είδος Σύμβασης Επισκέπτη ΚΕΠΕΑ

Στο παρακάτω γράφημα σημειώνεται το είδος σύμβασης που έχει υπογράψει κάθε εργαζόμενος-επισκέπτης ΚΕΠΕΑ. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία το 83% εργάζεται με σύμβαση αορίστου χρόνου ενώ μόνο το 11% με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Ένα μικρό ποσοστό (5%) αφορά συμβάσεις έργου.

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας