Μορφή εργασίας επισκέπτη ΚΕΠΕΑ

Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 καταγράφηκε ποσοστό 90% των εργαζομένων που απασχολούνται με πλήρη απασχόληση ενώ μόνο το 7% εργάζεται με μερική απασχόληση και μόλις το 3% ως ωρομίσθιο προσωπικό.

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας