Συμμετοχή επισκέπτη ΚΕΠΕΑ σε συνδικαλιστικά όργανα

Οι εργαζόμενοι που απευθύνθηκαν στο ΚΕΠΕΑ το 2008 δεν είναι μέλη σωματείων και επομένως δεν εμφανίζουν συνδικαλιστική δράση σε ποσοστό 82%. Το υπόλοιπο 18% είναι μέλη σωματείων που προέρχονται κυρίως από τον κλάδο του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας