Ηλεκτρονικές επισκέψεις στην ιστοσελίδα του ΚΕΠΕΑ www.kepea.gr

119.397 ηλεκτρονικοί επισκέπτες περιηγήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΚΕΠΕΑ μέσα στο 2008. Η ιστοσελίδα του Κέντρου μας παρέχει την εργατική νομοθεσία κωδικοποιημένη μέσω μιας σύγχρονης εφαρμογής εύκολης αλφαβητικής αναζήτησης. Παράλληλα, η ιστοσελίδα μας χαρακτηρίζεται ως δυναμική.
Αυτό σημαίνει ότι ανανεώνεται καθημερινά με θέματα επικαιρότητας (εργασιακών-ασφαλιστικών θεμάτων), εμπλουτίζεται με νέους νόμους-εγκυκλίους, αναρτά νέες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας και επιδοτούμενα σεμινάρια κατάρτισης, αποστέλλει ομαδικά newsletters σε ενδιαφερόμενους που έχουν εγγραφεί, συγκεντρώνει βιογραφικά σημειώματα ανέργων σε βάσεις δεδομένων και δίνει παράλληλα την ευκαιρία και σε εργοδότες να αναζητήσουν προσωπικό για την επιχείρησή τους με απόλυτη αξιοκρατία και εντελώς δωρεάν και για τα δύο μέρη (δεν δημοσιοποιούνται προσωπικά στοιχεία, μόνο τα τυπικά προσόντα).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας