Το 2009 το ΚΕΠΕΑ κατέγραψε 3.307 ερωτήματα εργαζομένων, τα οποία απαιτούσαν διεξοδικότερη αναζήτηση για την έγκυρη πληροφόρησή τους. Αυτοί όμως που συνολικά απευθύνθηκαν στο ΚΕΠΕΑ και έθεσαν πιο απλά και πιο σύντομα  ερωτήματα ήταν πολύ περισσότεροι. Από αυτούς το 80% αναζήτησε πληροφορίες για τα εργασιακά του δικαιώματα, το 19% για ασφαλιστικά θέματα και το 1% για θέματα νομιμοποίησης (Οικονομικοί μετανάστες).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας