Οι επισκέπτες επέλεξαν να ενημερωθούν για τα δικαιώματά τους μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας σε ποσοστό 71,43%, ενώ το  21,22% χρησιμοποίσε το διαδύκτιο συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας καταγράφοντας τα ερωτήματά του. Τα Γραφεία μας επισκέφθηκε το 7,35%, διότι τα προβλήματα που τους απασχολούσαν ήταν περισσότερο πολυσύνθετα και πολύπλοκα και απαιτούσαν περαιτέρω διερεύνηση.

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας