Το μεγαλύτερο ποσοστό των επισκεπτών του Κέντρου μας είναι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ποσοστό 52,58%. Ενώ υψηλό είναι και το ποσοστό (30,42%)  των αποφοίτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που απευθύνθηκαν στο ΚΕΠΕΑ για να ενημερωθούν για τα δικαιώματα καθώς και για  τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργασιακή τους σχέση. Χαμηλότερα είναι τα ποσοστά της Μεταδευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με ποσοστό  9,63%  και 7,32% αντίστοιχα. 

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας