Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζεται η πορεία των επικρατέστερων εργασιακών θεμάτων ανά τρίμηνο.
Βλέπουμε ότι και στα 4 τρίμηνα του έτους οι εργαζόμενοι διαπίστωναν ότι δεν εφαρμόζεται η κλαδική Συλλογική σύμβαση με αποτέλεσμα να έχουμε αύξηση του ποσοστού από 23,96% που ήταν το πρώτο τρίμηνο σε 27,87% στο τέλος του έτους.
Στο δεύτερο γράφημα διακρίνουμε ότι τα περισσότερα ερωτήματα αφορούσαν την εφαρμογή της νομοθεσίας γύρω από την άδεια. Εδώ παρατηρείται το φαινόμενο των αναγκαστικών αδειών τις οποίες τις χρεώνουν ως κανονικές άδειες με πρόσχημα την οικονομική  κρίση.
Στο τρίτο γράφημα  διακρίνουμε ότι οι απολύσεις κυμάνθηκαν σε υψηλά ποσοστά ολόκληρο τον χρόνο, κυρίως όμως υπήρξε μεγαλύτερη έξαρση το πρώτο εξάμηνο του έτους. Παρατηρήθηκαν ακόμα και φαινόμενα οι εργοδότες να αναγκάζουν τους εργαζόμενους σε οικιοθελείς αποχωρήσεις με το πρόσχημα της επαναπρόσληψης,  για να μη καταβάλλουν την αποζημίωση. Οι απολύσεις είναι το δεύτερο σε ποσοστό ερώτημα που έθεσαν οι εργαζόμενοι το 2009. 
Και το τέταρτο επικρατέστερο ερώτημα σχετιζόταν με ερωτήματα που αφορούσαν την χορήγηση της ειδικής άδειας μητρότητας όπου πολλές εργαζόμενες μητέρες αναζήτησαν πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του Νόμου και τα δικαιώματα που απορρέουν απ αυτόν. 

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας