Το 2009 υπήρξε ευθεία καταπάτηση και καταστρατήγηση θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων με "πρόσχημα" την οικονομική κρίση και υπό την απειλή της απόλυσης οι εργοδότες καλούσαν τους εργαζόμενους να συνάψουν "ατομικές" συμβάσεις εργασίας δυσμενέστερες από τις κλαδικές τους συμβάσεις. Γι αυτό οι εργαζόμενοι έθεσαν στο μεγαλύτερο τους ποσοστό (25,6%)  ερωτήματα για το εάν εφαρμόζεται η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας τους. Πολλά επίσης ήταν και τα ερωτήματα για απολύσεις και αποζημιώσεις σε ποσοστό (18,9%), ενώ ακολουθούν ερωτήματα για άδειες και αργίες σε ποσοστό 18,63%, όπου αρκετές φορές παρατηρήθηκε το φαινόμενο των αναγκαστικών αδειών. Η 6μηνη άδεια μητρότητας ήταν το τέταρτο σε ποσοστό (9,76%) ερώτημα,  όπου παρόλο που ο σχετικός Νόμος εφαρμόζεται για δεύτερη χρονιά η εφαρμογή του απασχόλησε πολλές εργαζόμενες. Ενώ στην συνέχεια ακολουθούν ερωτήματα που σχετίζονται με τις οικοιοθελείς αποχωρήσεις, τις υπερωρίες, τα δώρα εορτών τη διαθεσιμότητα και την επίσχεση εργασίας με μικρότερα ποσοστά.

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας