Από τον κλάδο των υπηρεσιών και του εμπορίου σε ποσοστό 34% προέρχοταν οι επιχειρήσεις που αναζητούσαν προσωπικό. Ενώ μικρότερο σε ποσοστά ήταν οι κλάδοι της βιομαχανίας-βιοτεχνίας, των κατασευών και του τουρισμού.

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας